Ráébredni életed valódi céljára, megtalálni azt, és felvállalni,
a legtöbb mit megtehetsz és meg kell tenned önmagadért!

Az emberiség egy új kor küszöbén áll, és át kell hidalnia azt a szakadékot, amely a jelenlegi materiális korszakra jellemző módszerek és a hamarosan megnyíló új korszak mindinkább éterikus módszerei között tátong. A változás jelei mindenütt láthatóak. Maga a Tudomány is a materiális felfogástól egy éterikus koncepció felé halad. Egyszer majd túlhaladja az éterikust és eljut a spirituális eszméig; akkor a tudomány és a vallás ismét egyesül. A két nagy ‘ellenfél’ maga lesz a megtestesült és a megnyilvánult egység, és megint együtt tartanak a cél felé, amelyhez az egész fejlődési áramlat megfontoltan halad.

A közeli jövő gyógyító módszereinek elsajátítása nehézségekbe ütközik, mert a jelenlegi helyzet az emberiséget kompromisszum elfogadására kényszeríti. Most a legfontosabb a végtelen alkalmazkodóképesség, gondolatban és cselekedetben is. Mindenkinek, aki a népességet pillanatnyilag szorongató fizikai, mentális és spirituális problémákra buzgón keresi a megoldást, a Bölcsesség Szelleme a következőket mondja: „Tartsd kitartóan a szemed előtt a spirituális alkímiát, ami a viszontagságokat végül erővé változtatja az univerzális oldószer, a szeretet segítségével. Irányítsd energiádat azon módszerek fejlesztése felé, amelyek támogatják az embereket, hogy elébe menjenek és semlegesítsék a kedvezőtlen karmájukat a szeretet által, amely szeretet olyan ritka a jelen korban, mint azon kevesek száma, akik az élet egységét már felismerték. Dolgozz az egyetemes testvériségért, és bőséges iránymutatásban fogsz részesülni. A testvériség elfogadása az az alapvető vezérlő-elv minden emberi kapcsolatban, amely átsegíti az emberiséget ezen a jelenlegi nehéz és veszélyes átmeneti időszakon. Fejleszd ki a spirituális és a materiális, a vallásos és a tudományos, az egyházi és a laboratóriumi, vagy orvosi módszerek közötti együttműködés egyre tökéletesebb formáit. Vedd igénybe egyre szabadabban az összes spirituális segítséget, amit a vallás ereje adhat, mert minden vallás az élet egységén alapul. Minden tudósnak, mint ahogy minden lelkipásztornak is az életét, az egység gyakorlati megvalósításának kell szentelnie a testvériség, a szolgálat és a szeretet által. Csak így lehet bármely Igazság keresés, spirituális vagy materiális, vallásos vagy tudományos, teljesen sikeres.”

(Geoffrey Hodson: A betegség problémája új megvilágításban)