A meditáció a létezés észlelése.
A meditáció szeretetteljes kapcsolat az egész teremtéssel, út a lét középpontjába, gyakorlása közben mindent elengedünk, csak a létezés marad. Alkotórészei: Korlátlan figyelem és a létezõ észlelése ...

Élo meditáció

 • Sri Chinmoy:
   Meditáció
  • A meditáció az ember önfelébredése és Isten önfelajánlása. Ha az ember önfelébredése és Isten önfelajánlkozása találkoznak, akkor az ember halhatatlanná válik a belsõ világban, és Isten beteljesültté válik a külsõ világban.
  • Meditációs technikák
  • A meditáció a gondolatok uralásának a mûvészete, és annak a bennünk rejlõ valóságnak a szisztematikus felkutatása, amely belsõbb, tulajdonképpeni lényünket alkotja.
  • Mire meditálj?
  • Figyelmességet szeretnék. - Õszinteséget szeretnék. - Kiegyensúlyozottságot szeretnék. - Meditálj saját briliáns tanuló-életedre.

 • Természetes medicáció - MP3

 • Meditáció kezdõknek
 • Ha még nem találod magad szépnek, tedd azt, amit egy szobrász cselekszik a megszépítendõ szoborral:

 • Meditációk - J. Krishnamurti
 • Az ember, hogy elszökjön konfliktusai elõl, a meditáció sok formáját találta ki.

 • Meditáció során felfelé haladva érzékeljük és tudatosítjuk az egyes felsorolt aspektusokat, míg végül eljutunk az Egységbe, eredeti Önmagunkhoz, amit nirvánaként élünk át.


 • Powell - Mentális test:
  • A koncentráció Valójában a gondolatok irányítása egy nagyon lényeges elõfeltétel a lélek képességeinek kifejlesztéséhez.
  • A meditáció A meditációt úgy definiálhatjuk, hogy az a koncentrált elme tartós figyelme az áhítat egy tárgyára, vagy a megértéséhez megvilágítandó problémára, vagy tulajdonképpen bármire, aminek inkább az élet-oldalát kell megérteni és befogadni, mint a formai oldalát. Egy téma átgondolásának a tudománya, vagy a téma megfontolása különbözõ hatásaiban és kapcsolataiban.
  • A kontempláció Amikor egy jól képzett elme képes egy idõre fenntartani az egy pontra irányítottságot, vagyis a koncentrációt, s ezután el tudja engedni a tárgyat , fenntartva a rögzített figyelmet, de anélkül, hogy a figyelem bármilyen tárgyra irányulna , akkor elérte a kontempláció szintjét.
 • A MEDITÁCIÓRÓL (Plotinus)
  Vonulj vissza önmagadba és figyelj.
  Ha még nem találod önmagadat eléggé szépnek, tégy úgy, mint az alkotó, aki szobrát építi: itt lefarag, ott elsimít, ezt a vonást könnyedebbé, amazt finomabbá teszi, amíg a szobron elõtûnik egy szép arc.
  Így tégy te is: faragj le mindent, ami túlzott, egyengess ki mindent, ami nem egyenes, juttass fényhez mindent, ami árnyékban van és ne hagyd abba, amíg át nem ragyog rajtad az erkölcsi tisztaság isteni fénye, amíg meg nem látod a végsõ jóságot a szeplõtelen tiszta szentélyben.

 • MerKaBa - Kulcs a magasabb dimenziókhoz
 • A MerKaBa egy aktivált energiamezõ, mely az univerzum minden teremtménye körül létezik. Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztül aktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít.

 • A meditáció ereje II.
 • Legyetek ezért nagyon óvatosak. Az idõ hamar elrohan. Nem tudjuk, meddig élünk. Nem tudnánk valóban megváltoztatni magunkat? És nem kezdhetnénk ezt a változást belülrõl? Valóban erõsek akarunk lenni?

 • Szeretet-meditáció
 • Az erosz, philia és agapé tehát nem különbözõ dolgok, hanem ugyanannak a valaminek -a szeretetnek- különbözõ szintjei. Akik ebben a mélyre zuhant világban eljutnak a philia szintjére, megélik azt a ritka élményt, hogy a szexualitás nem hiányzik nekik .

 • Bhagavad Gita IV. - Transzcendentális tudás
 • Ismét mások a lélegzetszabályozással akarják elérni a transz állapotát, s ennek érdekében a következõket gyakorolják: megállítják a kilégzést a belégzésben, a belégzést pedig a kilégzésben, míg végül is a lélegzet teljes leállításával transzba nem merülnek. Némelyikük az étkezés csökkentésével kilélegzést áldoz a kilélegzésbe.
 • A tudatom a meditációs gyakorlatok során megtapasztalja az értelem nélküli állapotot is. A problémák az értelem mûködésének szüneteltetésével eltûnnek, hisz csak annak a számára, abban léteznek.

  Koncentrációról
 • A koncentráció a gondolkozás tartós összpontosítása; elmélyült és egyre mélyülõ odafigyelés egy pontosan meghatározott tárgyra

 • Meditációról
 • A meditáció az a pszichés gyakorlatforma, amely körül a legtöbb félreértés és tévedés tapasztalható a köztudatban.

 • Meditáció és az agy
 • A meditáció során megváltozott agyterületek többsége a jobb féltekén helyezkedik el, ami a figyelem fenntartásában játszik kulcsszerepet, a figyelem pedig a meditáció középpontja.

 • Összehangolt agymûködés és az EEG
 • A Transzcendentális Meditáció gyakorlása során az egész agykérgen alfa szinkronizáció lép fel. Más szavakkal: a hullámok fázisban vannak, és ugyanazt a frekvenciát sugározzák.

 • Meditációs zenék - MP3 - Relaxációs zenék

 • A megvilágosodást japánul szatori-nak, azaz megértésnek, vagy kensó-nak lényeglátásnak nevezik.


 • Zen meditáció pszichofiziológiája
 • A testhelyzet nem lehet sem olyan feszült, mint az állás, sem olyan lazított, mint a fekvés, emellett kiegyensúlyozott, hosszas mozdulatlanságra alkalmas tartásnak kell lennie.

 • Szamádhi: az isteni Tudat csúcsa (Sry Chinmoy)
 • A szamádhi a tudat spirituális állapota. - Amikor az ember belép a nirvikalpa szamádhiba, eloször azt érzi, hogy a szíve tágasabb, mint az egész Univerzum. - Még ha a megvalósulás legmagasabb fokát éri is el valaki, nagyon ritkán történik meg, hogy a szahadzsa szamádhi áldásában részesüljön.

 • Kontempláció: az Igazsággá válni (Sry Chinmoy)
 • A koncentráció által célra irányultakká válunk. A meditáción keresztül kiterjesztjük tudatunkat a Tágasságba, és behatolunk annak tudatába. A kontemplációban viszont mi magunk növünk a Tágassággá, és a Tágasság tudata a mi saját tudatunkká válik.

  Osho meditációk, meditációs zenék:
 • Dinamikus meditáció - Katarzis és ünnep.
  • A Dinamikus meditáció egy óráig tart és öt részre van felosztva. Lehet egyedül is végezni, de az energia mindenképpen erõsebb lesz, ha csoportban történik. Maga a meditáció egyéni tapasztalás, tehát ne foglalkozz másokkal. Az aláfestõ zene segítségedre lesz, hiszen gondosan kizárólag ehhez a technikához készítették.
  • Elsõ rész: 10 perc
  • Erõs intenzív légzés az orron át, míg végül eggyé válsz a légzéssel. Enged, hogy rendszertelenné és kaotikussá váljon, nem szabályozd a légzést. Ez a technika energia felhalmozódást hozz létre a testben. Ebben a szakaszban nem engedjük ki az energiát, csak gyûjtjük és emeljük magunkban. Fontos, hogy a légzés erõs dinamikus legyen, ne lassuljon le.
  • Második rész: 10 perc
  • A test megnyilvánulását követjük, hogy mindent szabadon kiadjon magából. Dobj ki magadból mindent, aminek csak mennie kell. Engedj a totális õrületnek….. Énekelj, sikíts, nevess, kiabálj, ugrálj, táncolj, rugdalózz, dobáld magad ?. Soha ne engedd, hogy az elméd beavatkozzon abba, ami történik.
  • Harmadik rész: 10 perc
  • karok magas tartásban, de nem megfeszítve. Felemelt karokkal ugrálj fel-le, a „HÚ” mantrát kiáltva közben. HÚ!....HÚ….HÚ…; a hasad legmélyérõl.
  • Negyedik rész: 15 perc
  • STOP! Dermedj meg a pózban, amiben éppen vagy!
  • Ötödik részben: 15 perc
  • Ünnepelj!....tánccal és zenével
 • Csakralégzés - Átjárhatóság, tisztaság, könnyedség
  • Három egymást követõ részbõl ál. 45 perc.
  • Mind a háromszor erõs légzés dinamikus zenére. Intenzív technika, talán az egyik leghatásosabb az Osho-meditációk közül. Alulról felfelé háromszor haladunk végig a csakrákon, mindig az egyikbe figyelve, mozogva, lélegezve a zene ritmusára.
  • Negyedik rész: 15 perc
  • Utána hagyjuk leereszkedni az energiát, majd az újabb sorozat következik. A végén meditációs ülésben megtisztult, felfokozott jelenlét.
 • Csakrahangok meditáció - Belsõ hangok
  • Kevésbé intenzív, állva vagy ülve végzett technika. A zene a hét csakrának megfelelõ frekvenciákat használja, a gyakorlat alatt mindig az adott csakrával harmonizáló hangot adunk, amely érezhetõen rezeg a testünk megfelelõ területén. Szintén háromszor haladunk végig a hét csakránkon, majd csendben ülünk az összhang állapotában.
 • Kundalini meditáció - Vibráló ébredés
  • Sokak kedvence ez a kifejezetten estére naplemente meditációs gyakorlat, az Osho-technikák közül az egyik legerõsebb.
  • Elsõ részben: 15 perc
  • Álló helyzetbõl indulunk, hagyva, hogy a test a zene ütemére remegjen, vibráljon, fellazítva test és elme feszültségeit egyaránt. Érezd, ahogy az energiák elindulnak felfelé a lábadból.
  • Második részben: 15 perc
  • Tánc, bármilyen, ami csak jól esik, és enged a tested úgy mozogni, ahogy kívánja.
  • A harmadik és a negyedik rész: 15-15 perc
  • Végül pedig a lehunyt szemmel mozdulatlanul, ülve vagy állva figyelheted a gyakorlat okozta mély ellazulást, tudatos jelenlétet.
 • Mandala meditáció - A „Tantra Síva” szeme
  • Elsõ rész: 15 perc
  • Nyitott szemmel fuss egy helyben. Kezdd lassan, majd fokozatosan gyorsíts. Emelgesd a térded, amilyen magasra csak tudod. A mély és egyenletes légzés meg fogja mozdítani a belsõ energiát. Felejtsd el az elmét, felejtsd el a testet. Csak fuss.
  • Második rész: 15 perc
  • Ülj csukott szemmel, a szád legyen lazán nyitva. Körözz lassan csípõbõl, akár a szélben ringó nád. Érezd, ahogy a szél lenget ide-oda, elõre-hátra, körbe-körbe. Ez a mozgás a köldöknél lévõ központhoz tereli a felébredt energiákat.
  • Harmadik rész: 15 perc
  • Feküdj hanyatt nyitott szemmel, tartsd a fejed mozdulatlanul és forgasd a szemed az óramutató járásával egyezõ irányban. Írj le széles köröket a tekinteteddel, mintha egy hatalmas óra másodpercmutatóját követnéd, de olyan gyorsan, ahogy csak tudod. Fontos, hogy a szád nyitva maradjon, és az állad legyen laza, a légzésed pedig lassú és egyenletes. Ettõl összpontosult energiáid a harmadik szem köré gyûlnek.
  • Negyedik rész: 15 perc
  • Hunyd be a szemed, és légy mozdulatlan.
 • Nadabrahma meditáció - Rezgés, energia adás-kapás
  • Elsõ rész: 30 perc
  • Ülj kényelmesen, csukott szemmel. Kezdj zümmögni csukott szájjal olyan hangosan, hogy az kívülrõl is hallható legyen, és vibráljon az egész tested. Magad elé képzelhetsz egy nagy csövet, vagy egy üres üstöt, amint megtelik a zümmögés vibrációjával. Elérkezel majd egy ponthoz, amikor a zümmögésed magától folytatódik és te csak hallgatod. A légzés legyen természetes és változtatgathatod a hangmagasságot is. Finoman mozoghat a tested is, ha úgy kívánja.
  • Második rész: 15 perc
  • A második rész két hét és fél perces szakaszból áll. Az elsõ szakasz során mozgasd a kezeidet felfelé fordított tenyérrel, belülrõl kifelé, körkörös irányban. A köldökbõl kiindulva mindkét kéz elõre mozog, majd kettéválva, balra illetve jobbra, két nagy kört írnak le egymás tükörképeként. Olyan lassan csináld, hogy Elsõ látásra szinte mozdulatlannak tûnjön. Érezd, ahogy az energia kiáramlik beloled az univerzum felé.
  • Hét és fél perc után fordítsd a tenyereidet lefelé és mozgasd a kezeidet az ellenkezõ irányba. Most kezeid a köldököd felé haladnak, találkoznak, majd kettéválnak, jobbra és balra. Érezd, ahogy az energia beléd áramlik az univerzumból. Ahogy az elsõ részben, úgy itt is szabad finoman, lassan mozognia a többi testrészednek is, de természetesen ebben a szakaszban már csendben vagy.
  • Harmadik rész: 15 perc
  • Ülj vagy feküdj tökéletes csendben, mozdulatlanul.
 • Gourishankar meditáció - A Mount Everest
  • A hatodik csakrához avagy harmadik szemhez tartozó technika. Az elsõ szakaszban csukott szemmel, egy különleges technikával lélegzünk, majd a második szakaszban ülõ helyzetben egy mécses lángján tartjuk a tekintetünket. Ezt szabad mozgás követi állva, majd ülõ meditációban teljesedik be a gyakorlat. Egyszerûsége ellenére nagyon mély technika, amiben a zene ismét nagy szerepet játszik. Osho azt mondta, hogy ha jól csinálod az elsõ szakaszban a légzést, akkor a véráramban keletkezõ széndioxid hatására olyan magasnak érzed magad, mint a Gourishankar (a Mount Everest)
  • Elsõ rész: 15 perc
  • Ülj csukott szemmel. Szívd be mélyen a levegõt az orrodon át, hogy alaposan megtöltse a tüdõdet. Tartsd vissza a lélegzetet, amilyen hosszan csak tudod, majd lélegezz ki finoman a szádon keresztül. Aztán tartsd a tüdõdet üresen, ameddig csak lehet. Az elsõ szakaszban csináld ezt, folyamatosan.
  • Második rész: 15 perc
  • Térj vissza a normál légzéshez és gyengéd figyelemmel nézz egy gyertyalángot, vagy egy villogó kék fényt. Közben maradjon tested mozdulatlan.
  • Harmadik rész: 15 perc
  • Csukd be a szemed, állj fel és hagyd, hogy a tested laza és fogékony legyen. Így érezni fogod, amint az alig megfogható energiák az akaratodtól függetlenül mozgatják a testedet. Hagyd, hogy ez a Latihan megtörténjen. Ne te mozogj: hagyd történni a lágy és kecses mozdulatokat.
  • Negyedig rész: 15 perc
  • Feküdj csukott szemmel csendben és mozdulatlanul.
 • Nataraj meditáció - Totális Tánc
  • Elsõ rész: 40 perc zene
  • Táncolj csukott szemmel, mint egy megszállott. Engedd, hogy teljesen a tudatalattid irányítson. Ne kontrolláld a mozdulataidat, ne légy szemtanú, bármi is történik. Csak légy totálisan a táncban.
  • Amennyire én tudom, a tánc és a nevetés a legjobb, a legtermészetesebb,a legegyszerûbb ajtó a meditációhoz. Ha táncod igazi eksztázis, a gondolat megáll. Egyre csak táncolsz, addig pörögsz-forogsz, mígnem egy örvénnyé válsz – minden határ, minden választóvonal eltûnik.
  • Második rész: 20 perc csend
  • Tartsd csukva a szemed, és azonnal feküdj le. Légy néma és mozdulatlan.
  • Harmadik rész: 5 perc zene
  • Táncolj, ünnepelj, örvendezz.
 • Pörgésmeditáció - A belsõ középpont.
  • A szufi dervisek legendás gyakorlata. Hosszú ideig egy irányba pörgünk keleti zenére, belsõ egyensúlyban. A külvilág elmosódik, nagyon felerõsödik bennünk a belsõ tengelyünk érzése, segít a középpontunkba kerülni. A végén fekvés hason a földön, egység a földenergiákkal.
  • Pörögj nyitott szemmel, épp úgy, ahogy a kisgyerekek szoktak forogni, mintha lényed legbelseje egy középponttá válna, egész tested pedig egy kerékké, ami mozog - egy pörgõ mozgó fazekaskorong.
  • Az elsõ részben:
  • 15 percben forogj lassan. Aztán a következõ 30 percben fokozatosan gyorsulj fel mindaddig, míg hatalmába nem kerít a pörgés, és egy energiaörvénnyé nem válsz — a periférián a mozgás vihara tombol, de a középpontban a szemtanú csendes és nyugodt. Amikor a pörgés már olyan gyors, hogy nem tudod megtartani magad, akkor a test magától lezuhan.
  • Ezután a második rész kezdõdik:
  • Ha egyszer elestél, akkor a meditáció második része következik. Ne folytasd a forgást. Gördülj rögtön a hasadra úgy, hogy a csupasz köldököd érintse a talajt. Ha valakinek ez nagyon kényelmetlen így, akkor a hátán is feküdhet.
  • Érezd, ahogy a tested egybeolvad a földdel, épp úgy, ahogy a kicsi gyermek tapad az anyja keblére. Tartsd csukva a szemed, és maradj mozdulatlan és néma legalább 15 percen át.
  • Videó
 • Elme nélkül meditáció - Halandzsa elmetisztító meditáció
  • A szufi eredetû Halandzsameditáció. Bármilyen nyelven beszélhetsz hosszú ideig, amit nem ismersz. A mozgás is megengedett. A régen „nyelveken szólás” néven ismert gyakorlat során a tudatalatti kiszabadul az anyanyelven az igazság kimondását nehezítõ, belénk nevelt gátak közül, és sok minden feloldódik bennünk általa. Olyan dolgokat beszél ki erõteljesen a tudatalatti, amiket ismert nyelven nem mondanánk ki. Ezáltal kidobjuk a felesleges zûrzavart, az utána következõ csendes ülés pedig az igazi meditáció megélését teszi lehetõvé.
  • Elsõ rész:
  • Giberish, vagyis tudatos õrület.
  • Állva vagy ülve, csukott szemmel kezdj értelmetlen, zagyva hangokat kiadni. Engedj magadban mindent kifejezésre jutni. Dobálj ki magadból mindent, légy egy tudatos õrült. Az elme szavakban gondolkozik; a Gibberish segít megszakítani ezt a folyamatos verbalizációt. Ebben a meditációban megszabadulhatsz a gondolataidtól, anélkül, hogy elnyomnád õket. Bármit csinálhatsz; énekelhetsz, sírhatsz, nevethetsz, sikíthatsz, motyoghatsz, beszélhetsz. Engedd a testedet mozogni, ahogy kívánja: ugrálj, vagy feküdj le, vagy járkálj, vagy ülj, vagy rugdalóddz, vagy bármi. Egy pillanatnyi szünetet se tarts. Ha hirtelen nem találsz hangokat, akkor csak azt mondogasd, hogy „la la la la…”, de ne maradj csöndben.
  • Ha másokkal együtt csinálod ezt a meditációt, akkor egyáltalán ne törõdj azzal, hogy mások mit csinálnak. Csak azzal foglalkozz, ami benned történik. Használj szemkötõt, ha az segít.
  • Második rész:
  • Szemtanúság
  • A Giberish után ülj tökéletesen mozdulatlanul és csendben. Légy laza és irányítsd minden energiádat befelé. Gondolataidat hátrahagyva engedd magad belezuhanni a mély csöndbe és békébe, lényed közepébe. Akár a földön, akár széken ülsz, a fejed és a hátad legyen egyenes, tested laza, szemeid tartsd csukva és lelegezz természetesen. Légy éber, légy teljesen a jelen pillanatban. Figyelj, mintha a hegytetõn ülnél, szemléld a történéseket. Gondolataid próbálnak majd elõre szaladni a jövõbe, vagy hátra a múltba. Figyeld õket egy bizonyos távolságból – ne értékeld õket, ne ragadj le egyiknél sem. Csak maradj a jelenben és figyelj. Ez a tulajdonképpeni meditáció. Hogy mit figyelsz, az nem fontos, maga a figyelés a lényeg. De emlékezz, hogy semmivel ne azonosítsd magad, bármi is jelenik meg: gondolatok, érzések, testérzetek…
  • Harmadik rész:
  • A Szemtanúság után dõlj el, mint egy zsák; engedd hanyatt dõlni a tested, erõfeszítés és kontroll nélkül. Folytasd a figyelést és ismerd fel, hogy te sem az elme, sem a test nem vagy. Te egy ezektõl független valami vagy.
 • Dimenzió nélkül meditáció - Hara energia meditáció
  • Ez egy hatékony központosító módszer az emberi hara energiára (köldök alatti terület) Ezen szufi mozgás technika a tudatosság és a test integrációja. Gyakorolása közben mosolyogni is lehet. Ez a meditáció három szakaszban egy óra hosszú.
  • Az elso két szakaszban a szeme nyitva van, de nem összpontosított semmit.
  • Elso szakasz: szufi mozgás - 30 perc
  • Második szakasz: ESZTERGA 15 perc
  • A zene ebben meditációban, lassan kezd és fokozatosan egyre gyorsabb, mint egy felemelo ero.
  • A harmadik szakaszában a szemek zárva vannak.
  • Harmadik szakasz: 15 perc csend


 • Hangterápia
 • Tibetiya relaxáció
 • Angyal meditáció