A teljességet ezen a világon csak részben érhetjük el, de nem mindegy mekkora részt tudunk megélni belõle!

Mágia szutra (Hamvas Béla)

Spirituális ébredés! (Knolmár Mária)

A láthatatlan világok élete, az asztráltestek világa
 • "Ismerni az embert annyi mint ismerni Istent. Ismerni az Istent annyi mint ismerni az embert. A világegyetem tanulmányozása annyi mint tanulni úgy az Istent, mint az embert, mivel a világegyetem az Isteni Gondolat kifejezõdése és a világegyetem visszatükrözõdött az emberben. Ha az én szabaddá akar válni, ismeretre van szüksége önmaga megismerésére, úgy amilyen a maga mivoltában."
  Annie Besant

Közelits az egyetemes tudáshoz, éld át miért vagy itt, láss, élj, játsz, tapasztalj, légy boldog önmagaddal. A játék során juss el a fõ szabályig, hogy nincs földi szabály!


Mindannyian keresõk vagyunk, és a célunk ugyanaz: belsõ békét, fényt és örömöt elérni, elválaszthatatlanul eggyé válni Forrásunkkal, és valódi elégedettséggel teli életet élni.

Lélek felsõbb ÉN, spiritualis út, teljeség felé, szeretet útján

AZ ÉLET FEJLÕDÉSE A NAPRENDSZERBEN
 • leírva mind az evolúció színterét, mind pedig az abban fejlõdõ élet áramlatokat az egymást követõ korszakok során.

Örömben élni annyit tesz, mint belsõ életet élni. Ez az élet vezet az önmegvalósításhoz. Az önmegvalósítás Isten-megvalósítás, mivel Isten nem más, mint a mindannyiunkban mélyen ott rejlõ, felfedezésre és feltárásra váró Isteniség. Istent úgy is említhetjük, mint a Belsõ Vezetõt vagy a Legfelsõbb Urat, a Supreme-ot. De bármelyik fogalmat használjuk is, a bennünk rejlõ legmagasabbat értjük rajta, ami spirituális keresésünk végsõ célja.

A spirituális embernek normális és épp embernek kell lennie. Ahhoz, hogy elérje Istent, a spirituális ember istenien gyakorlatias kell legyen mindennapi tevékenységeiben. Az isteni gyakorlatiasságban megosztjuk belsõ gazdagságunkat. Minden cselekedetben isteni indíttatást érzünk, eredményét pedig megosztjuk másokkal. A spiritualitás nem tagadja meg a külsõ életet. A külsõ életnek a bennünk rejlõ isteni élet kinyilvánulásának kell lennie.

Sri Chinmoy - Az öröm szárnyai


Márai Sándor:
Arról, hogy legokosabb egyedül maradni

Mert ne számíts te senkire. Már nem is vagy hûséges a munkádhoz, ha bárkire is számítsz. Már nem is végzed egészen, feltétlenül, életre-halálra munkád, mellyel sorsod megbízott, ha bárkinek hûségét elfogadod. Nincs senki, aki segíthet. Mûveket, embereket, népeket utolsó pillanatban nem védhet meg senki, nem segíthet senki, csak a mû, s az ember, a nép maga maga. Ugyanaz az erõ, mely megalkot egy mûvet, felépít egy életet, csak az tud megvédeni is. Ezért legokosabb egyedül maradni. Aki igazán, elszántan magányos, aki lelke mélyén nem sínyli ezt a magányt, csak az erõs. Nem szabad érzelmesnek lenni, sem reménykedni. A végén meg kell halnod, tudjad ezt. Mitõl félsz hát? Mit is remélhetsz? Ha munkádhoz hûséges vagy, a halál sem tehet ellened semmit, amíg munkád tetõ alá nem hoztad. Ezt tudjad, s marad bátran magányos.

Spirituális tanfolyam, Önismereti tanfolyam, személyiségfejlesztõ tanfolyam, mester és tanítvány

Bhagavad Gita (segítõk lap)
  •Helyes kiejtése: "Bhagavadgítá". Jelentése: Isten-éneke

"S valami furcsa módon nyitott szemmel érzem,
hogy testként folytatódom a külsõ világban -
nem a fûben, a fákban, hanem az egészben."
József Attila

Okkultizmus és Spiritualitás, erény és haladás, szeretet és béke


  A Teozófia minden, de nem minden teozófia.
 • MI A TEOZÓFIA?
  • A lelket nem képes kielégíteni és belsõ békét, valamint erõt adni. Az alsóbb élet kísértéseivel és vonzódásaival szemben nem teszi hozzáférhetetlenné az egyént. A törekvõt az intellektus négy fala közötti fogságban tartja, ahol meg van fosztva a magasabb tudat világosságától és életétõl.
 • GYAKORLATI TEOZÓFIA
  • A Teozófia minden, de nem minden teozófia. - Mit tehetünk, mit lehet és kell tennünk vagy kellene tennünk?
 • TEOZÓFUS HÉTKÖZNAPOK
  • Tudjuk, hogy az emberi fejlõdés következõ lépése az intuíció kifejlesztése, amely magasabb fokon van, mint az értelem, amely mostanig dominált.
 • TEOZÓFIA A MINDENNAPI ÉLETBEN
  • Életünk egyik legfontosabb kérdése az, hogy miként gyakoroljuk azokat az elveket, erkölcsi szabályokat és meggyõzõdéseinket, amelyek adott esetben szorosan kapcsolódnak a világról alkotott metafizikai elképzeléseinkhez.
 • LÁTHATATLAN SEGÍTÕK (Leadbeater)
  • Keleten mindig is elismerték a láthatatlan segítõk létezését, habár a nevek, amelyekkel illették õket és a nekik tulajdonított jellemvonások természetesen, változnak a különféle országokban.

Sprituality